Скринька власних напрацювань


«РОЗВИТОК  ТВОРЧИХ  ЗДІБНОСТЕЙ  УЧНІВ  ПТНЗ

ЯК  УМОВА  СТВОРЕННЯ  КОМПЕТЕНТНОЇ  ОСОБИСТОСТІ»

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

РОЗВИТОК  ТВОРЧИХ  ЗДІБНОСТЕЙ  УЧНІВ  ПТНЗ,

ЯК  УМОВА  СТВОРЕННЯ  КОМПЕТЕНТНОЇ  ОСОБИСТОСТІ

                                

 

 

 

                                              Майстер виробничого навчання

                                                        ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО»

                            Нечет Світлана Петрівна

 

 

 

 

Запоріжжя

2018

Методичні рекомендації

 «Розвиток творчих здібностей учнів ПТНЗ, як умова створення компетентної особистості»

 

 

                                    РЕКОМЕНДОВАНО

                                                 Науково-методичною радою

                                                          НМЦ ПТО   у Запорізькій області

                                             як методичні рекомендації

                                                              для викладачів закладів професійної 

                                                  (професійно-технічної) освіти

                                                            Протокол № ___  від ______ 2018 р.

Укладач:

Нечет С.П. – майстер виробничого навчання ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

Відповідальний за випуск:

Паржницький О.В. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти в Запорізькій області

 

Комп’ютерний набір та верстка, редагування та коректура:

Балак С.В. – бібліотекар

 

Рецензенти:

Тимченко Н.І. – методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області

 

 

 

 

 
   

ЗМІСТ

1. Вступ................................................................................4

2. Організація навчальної діяльності та розвитку творчих здібностей
на уроках виробничого навчання………………………………………………….......7

3. Способи впливу на особистість……………………………………………….........10

4. Висновки……………………………………………………15

5. Список використання джерел…………………………………………………..........16

 Додатки…………………………………………………………17

1. Вступ

Актуальність професії

Ринок праці в Україні поступово трансформується в ринок праці «пошукача». Він вже не є класичним ринком праці роботодавця, бо в умовах конкуренції кожен керівник хоче отримати не просто працівника, а професіонала своєї справи. Тому роботодавцю доводиться нині докладати значно більше зусиль, ніж раніше, щоб знайти хорошого фахівця.

Трудова діяльність як сфера застосування професіоналізму, постає не тільки як економічний феномен, але й моральнісний. Все це вимагає зосередження зусиль педагогічного працівника на вихованні типу цілісної особистості, всебічному розвитку всіх її особистостей і схильностей. Це , з одного боку, повинно якнайкраще підготувати учня до професійної діяльності, а з другого дозволить кожній людині реалізувати себе в житті.

Тому від працівника очікують високого професіоналізму, справжнього майстра своєї справи, адже від гарного шеф-кухаря залежить престиж підприємства.

Основним завданням майстра виробничого навчання вважаю приділяти якомога більше уваги майбутній професії. Щоб учні-випускники вміли не тільки смачно готувати, а й вишукано оформляти та подавати страви. Кухарів є багато, а кухарів-професіоналів - одиниці, і їм набагато простіше працевлаштуватись у престижний ресторан чи кафе, щоб радувати своїми вміннями відвідувачів. Коли отримуєш подяку за свою працю, то маєш від цього велике задоволення, яке дає стимул на подальше творіння. Готувати все нові і вишукані страви. Бо кухар, як педагог, повинен постійно вчитись, щоб не згаснути, тобто шукати нові цікаві рецепти, створювати щось своє власне.        Розгляд поняття й сутності базової професійної компетентності передбачає розв'язання проблеми співвідношення понять «компетенція» і «компетентність». Знані вчені, такі, як Д.Равен, визначають компетентність як специфічну здатність, необхідну для ефективного виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі й включає вузькоспеціальні знання, особливого роду предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії. За безумовної важливості досліджень сучасних учених проблема формування фахової професійної компетентній у майбутніх випускників ПТНЗ є недостатньо дослідженою і потребує використання нових підходів до її розв'язання, систематизації та теоретичного узагальнення. Особливу увагу в цьому напрямі набуває формування базових професійних компетенцій у процесі вивчення основ наук та спеціальних дисциплін. Тому ми маємо сформувати базовий рівень професійної компетентності майбутніх фахівців з приготування їжі та виготовлення різних кондитерських виробів.

Аналізуючи основні підходи до визначення і структури компетентності та компетенцій можна виділити такі загальні риси: - здатність до дії в нетиповій виробничій ситуації із врахуванням наявних обставин; - компетентність – система, яка складена з окремих підсистем: професійних кваліфікацій, ключових компетенцій або національних професійних кваліфікацій, на основі відбору і аналізу котрих складаються програми і курси навчання; - всі складові компетентності і компетентність в їх сукупності можуть бути сформульовані на різних рівнях, що підтверджується відповідними документами про освіту, дозволяє здійснювати професійну діяльність і продовжувати навчання, виключаючи тупиковість системи освіти. На основі аналізу професійної компетентності та її ключових компетенцій, як компонент майбутніх випускників ПТНЗ, взяті співвідношення понять "компетенція" і "компетентність": професійні компетенції є складовими професійної компетентності. На цій основі визначені базові професійні компетенції, які є базовим рівнем професійної компетентності майбутніх випускників ПТНЗ.

Мета роботи майстра в/н

Розвивати у кожного учня системне та творче мислення, повагу та інтерес до майбутньої професії, творчі здібності. Постійно збагачувати досвідом майстерності та формувати механізм самоорганізації та самореалізації особистості. Запалити в кожній дитині іскру таланту і роздмухувати її доти, доки можна буде говорити про неї як про справжнього фахівця.

Узагальнення досвіду формування професійної компетентності кваліфікованих робітників професій «Кухар; Кондитер» в процесі навчання приготування страв

Завдання.

1.Створити умови для засвоєння технологічного процесу приготування страв.

2.Розвивати естетичний смак та творчу фантазію.

3.Прищеплювати любов до обраної професії.

4.Домогтися, щоб учні усвідомлювали значущість та престижність професії.

<< < 1 2 3 4 5 > >>